Rodzaje certyfikatów

GoldCast Academy oferuje kursy z obu akredytacjach: CPCS i NPORS. W zależności od tego jaki kurs preferujesz lub jakie uprawnienia wymagane są przez pracodawcę, mamy go w swojej ofercie.

CPCS i NPORS to dwie akredytacje uprawnień budowlanych w UK. Ich wymagania względem informacji, przebiegu kursu i samego egzaminu różnią się od siebie. Aby upewnić się, że wybierzesz najlepszy kurs dla siebie i potrzeb twojego przyszłego pracodawcy, porozmawiaj z naszym specjalistą.

CPCS

CPCS

Construction Plant Competence Scheme w skrócie CPCS to jedno z dwóch najbardziej respektowanych uprawnień do pracy na maszynach budowlanych w UK. Głównym założeniem jest wprowadzenie wspólnych standardów dla wszystkich operatorów ciężkiego sprzętu na placu budowy.

CPCS jest najbardziej wymagającym systemem kart na placach budowy na terenie UK. Przed podejściem do kursu CPCS kandydaci muszą zdać test CITB poświadczający znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

NVQ2 Diploma in Plant Operations

NVQ2 Diploma to kwalifikacja dla operatorów maszyn ciężkich potwierdzająca kompetencje i umiejętności pracownika. Potwierdza, że jesteś doświadczonym operatorem, potrafisz wykonywać swoją pracę sprawnie, efektywnie i przede wszystkim, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Głównym założeniem tego kursu jest nauczenie się produktywnych praktyk w codziennych czynnościach aby zapewnić maksymalną wydajność przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wykonywania obowiązków.

Po zakończeniu kursu otrzymujesz certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności.

NVQ 1
CSCS

CSCS Construction Skills Certification Scheme

CSCS to główna akredytacja przyznająca uprawnienia budowlane w UK. Karta CSCS jest forma identyfikacji kompetencji pracownika budowlanego. Poświadcza, że jest on przeszkolony aby wykonywać pracę w sposób wydajny oraz z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Karta ta nie jest prawnie wymagana natomiast zdecydowana większość firm budowlanych wymaga aby pracownicy legitymowali się ważną kartą CSCS.

Aby przystąpić do procesu ubiegania się o kartę CSCS należy wcześniej zdać test CITB.

NPORS

National Plant Operators Registration Scheme to pierwsza instytucja skupiająca operatorów maszyn w UK. Powstała w 1992 i jej założeniem było ujednolicenie standardów pracy operatorów maszyn budowlanych. Obecnie jest największą instytucja swego rodzaju.

Oferta kursów NPORS jest bardzo szeroka i pokrywa praktycznie wszystkie stanowiska. Niewątpliwa zaleta kursów NPORS jest możliwość przeprowadzenia szkolenia jak i egzaminu na placu budowy, bez konieczności przyjazdu do centrum szkoleniowego. W jednym czasie można przeprowadzić szkolenie kilku
pracowników co jest olbrzymią zaletą.

Karty NPORS można uzupełnić o logo CSCS, co jest niewątpliwa zaletą gdyż zapewnia to pracownikowi gwarancję pozytywnego przejścia kursy bezpieczeństwa i higieny pracy.

NPORS